या व्यतिरिक्त, पोर्तुगीज भाषा त्याला माहित येथे जाऊन संवादात्मक पातळी

जादा काढले

काहीतरी कायमचे मी निर्णय घेतला ठेवा आणि नाही सहन प्रकाश, तरी, कारण वर्षांमध्ये लेखन करताना हे अध्याय कादंबरी, मी मोठा झालो सर्व कदर आहे.

आणि गुण वर्षे म्हणून मी लिहिले ही कादंबरी मध्ये भाग

आज मी सादर करण्यासाठी आपल्या न्याय गेल्या, अंतिम धडा (भाग:). सुरूवातीला धडा अंतिम भाग मागील अध्यायात, आणि नंतर सर्वकाही वर शेल्फ् चे अव रुप

About